рециклиране
Донеси бутилки- национална кампания за разделно събиране на пластмаса
By United Future | |
"Донеси бутилка" е кампания целяща да се превърне в решението на проблема, до навлизането на депозитната система
Регулярни проекти провеждани в град Сливен
By United Future | |
Разгледайте местните проекти, които реализираме в град Сливен. Научете какво представляват проектите, как ги реализираме и с каква продължитеност, как можете да се включите и от кака помощ имаме нужда.